Modul B - prosjektering våtrom

Målgruppe
Personer med tekisk utdanning som fagtekniker, mester, ingeniør, sivilingeniør, sivilarkitekt eller annen relevant utdanning, samt minst 2 års praksis i forbindelse med prosjektering og/eller utførelse av våtromsarbeider. Personer med fagbrev og minst 4 års relevant ledererfaring på oppdrag som er gjennomført kan etter søknad få godkjenning fra FFV om deltakelse. Det benyttes da et egenerklæringsskjema til å dokumentere oppdrag der søkerene har hatt ledererfaring.


Forkunnskaper
Grunnmodulen må være gjennomført før Modul B gjennomføres.


Målet med kurset

 • Kunne redegjøre for alle viktige aktiviteter som inngår i prosjektering, ledelse og utførelse av sikre våtrom i både nye og eksisterende bygg.
 • Kunne koordinere all nødvendig prosjektering
 • Kunne prosjektere eget fagområde
 • Kunne koordinere de utførende
 • Kunne ivareta nødvendig kontakt med myndigheterInnhold

 • Byggesaksbehandling
 • Kontraktsformer og entrepriseformer
 • Organisering, styring og fremdrift
 • Planløsninger
 • Tidsanalyser
 • Prosjektdokumenter og sluttdokumentasjon


Pris for kurset

Kursavgift (2 dager) 3500-
Eksamensavgift til Fagrådet:

1320,-

Totalt (Eksl.Våtromsnormen)

4810,-

 

NB! Alle kursdeltakere MÅ ha bestilt våtromsnormen (BVN) selv før kurset starter, og fått tildet brukernavn og passord (for BVN på internett) fra Sintef Byggforsk - salgsavdelingen FØR kurset starter. Dette er et krav FFV har satt for å kunne delta på kurs.

NB: For å få introduksjonsrabatten kan du ikke bestille abonnement på nett, kun ved direkte kontakt med SINTEF Byggforsk enten på mail eller pr. telefon. Se vedlegg som forklaring /bestilling i vedlegget over.

 Deltaker må disponere egen laptop, nettbrett eller benytte mobiltelefon for å logge deg inn på våtromsnormen under selve kurset.

 Kostnader til bevertning, reise og opphold dekkes av deltakeren selv.

 

Varighet
Kurset gjennomføres i henhold til BVN 12.100 pkt 42 på totalt 15 timer fordelt over 2 dagers arbeid. Det skal  løses en tilhørende prosjektoppgave (etter en casebeskrivelse) som forberedelse til eksamen på dag 2. Prosjektoppgaven er et møte med kunde  frem til overlevering. "Kunden" (kursleder) vil påvirke prosessen ulikt fra kurs til kurs. Det er tilpasset erfaring og kunnskap, men alltid rettet inn mot krav til eksamensnivå.

Web-basert (e-læring)

Dersom deltaker ønsker å gjennomføre kurset webbasert, avtales dette individuelt (1:1) eller for grupper / bedriftsinternt eller for fagkjeder. Kurset er da bygget opp med 2 økter webinar samt tilhørende e-læringsmateriell. 


Deltakerbevis
Gjennomført og bestått modul gir rett til deltakerbevis og sertifikat fra FFV.


Eksamen
Eksamen foretas elektronisk på hjemstedet (14 dagers åpningstid med 2 timer aktiv innlogging totalt).  Ved bestått eksamen utsteder Fagrådet for Våtrom sertifikatet «Prosjekterende for våtrom» eller «Faglig leder for våtrom».

 

Ta kontakt pr epost   Påmelding

SMB Utvikling AS, Fridtjof Nansens vei 19, PB 7073 Majorstua, 0369 Oslo
Telefon: 22 69 51 00, Telefax: 22 69 51 01