Informasjonskurs om Våtromsnormen

Målgruppe
Alle som ønsker å sette seg inn i hvordan man bygger sikre og varige våtrom etter våtromsnormen (BVN).


Forkunnskaper
Ingen spesielle.


Målet med kurset

  • Få en kort orientering hvilke type arbeid Fagrådet for Våtrom utøver
  • Kjenne til oppbygging og innhold i våtromsnormen (BVN)
  • Få kjennskap til og kunnskap om hva som kreves av løsninger, produkter og utførelse i et våtrom
  • Få råd om og kjennskap til hva en kan gjøre selv og hva som krever eller bør utføres av fagarbeidereInnhold

  • Grunnlegende innføring i BVN
  • Bruk av våtrom
  • Gulv, vegger membraner
  • Krav til bruk av kvalifiserte håndverkere
  • Hva kan du gjøre selv og hva bør du sette bort til fagarbeidere?
  • Hva skal du se etter når du gjør avtale med håndverkere? Kontrakter og sluttdokumentasjon

 Pris for kurset

Kursavgift:    1000,-

Kursdokumentasjon inngår i kursprisen. 

 
Varighet
4 timer (fortrinnsvis på kveldstid)Deltakerbevis
Gjennomført modul gir rett til deltakerbevis.

 

 

Ta kontakt pr epost   Påmelding

SMB Utvikling AS, Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo.
Telefon: 22 69 51 00 - Mobil: +47 91350483 - E-post: smbu@smbu.no