Informasjonskurs om Våtromsnormen

Målgruppe
Alle som ønsker å sette seg inn i hvordan man bygger sikre og varige våtrom etter våtromsnormen (BVN).


Forkunnskaper
Ingen spesielle.


Målet med kurset

  • Få en kort orientering hvilke type arbeid Fagrådet for Våtrom utøver
  • Kjenne til oppbygging og innhold i våtromsnormen (BVN)
  • Få kjennskap til og kunnskap om hva som kreves av løsninger, produkter og utførelse i et våtrom
  • Få råd om og kjennskap til hva en kan gjøre selv og hva som krever eller bør utføres av fagarbeidereInnhold

  • Grunnlegende innføring i BVN
  • Bruk av våtrom
  • Gulv, vegger membraner
  • Krav til bruk av kvalifiserte håndverkere
  • Hva kan du gjøre selv og hva bør du sette bort til fagarbeidere?
  • Hva skal du se etter når du gjør avtale med håndverkere? Kontrakter og sluttdokumentasjon

 

Digitalt klasserom

Kurset gjennomføres ved bruk av digitalt klasserom via Zoom. 


Pris for kurset

Kursavgift:    2000,-

Kursdokumentasjon inngår i kursprisen.

 
Varighet
3 timer DIGITALT KLASSEROM (Gjennomføring på dato og klokkeslett avtales tilpasset deltakerens ønske)Deltakerbevis
Gjennomført modul gir rett til deltakerbevis.

 

 

Ta kontakt pr epost   Påmelding

SMB Utvikling AS, Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo.
Telefon: 22 69 51 00 - Mobil: +47 91350483 - E-post: smbu@smbu.no