Modul Oppdatering

Krav om oppdatering av sertifikat

Fra 1. januar 2015 ble det innført obligatorisk oppdatering i Modul A som må gjennomføres minst hvert 5. år.
Dette betyr at alle Modul A sertifikater som er eldre enn 5. år, regnet fra «utstedt dato» eller «sist oppdatert»
på kortet, er ugyldige. Disse sertifikatene aktiveres på nytt når oppdateringskurs er gjennomført.

Ta derfor kontakt snarest for å melde deg på et oppdateringskurs som står i kursoversikten eller ta kontakt for gruppebestilling av oppdateringskurs lokalt der du holder til. Oppdateingskurset gjennomføres alle dager ved behov. Varighet 4 timer. Kurset kan også bestilles som e-læring / webinar 1:1 eller grupper etter avtale for skreddersøm tilpasset jobbsituasjonen.

Ta kontakt for nærmere informasjon om dette på:
Epost: smbu@smbu.no Telefon: 22 69 51 00 ( +47 91350483)

Opptakskrav og målgruppe

Personer med sertifikat A, B eller C i Byggebransjens våtromsnorm, samt sertifikat i Grunnkurs eller Ledelse etter gammel opplæringsmodell for Byggebransjens våtromsnorm. 

 

Kursmodell oppdatering

Når kurset tas via oss på tradisjonell basis (klasseromsversjon), etter avtale via internett (digitalt klasserom eller via vår e-læringsportal). Det er ingen eksamen for å få fornyet sertifikatet.

Ved e-læringsmodell er det en forutsetning at deltakere har abonnement på BVN for å få fullverdig utbytte av oppdateringen.

Alle kursdeltakere bestiller våtromsnormen (BVN) selv direkte hos SINTEF Byggggforsk før e-kurset starter, og får tildet brukernavn og passordfra Sintef på mail. 

For å få introduksjonsrabatten kan du benytte følgende lenke :

BVN bestilling med rabatt

NB: For å få introduksjonsrabatten kan du ikke bestille abonnement på nett, kun ved direkte kontakt med SINTEF Byggforsk enten på mail eller pr. telefon. Se vedlegg som forklaring /bestilling i vedlegget over.

 

Hovedmål

Etter gjennomført modul OD skal kursdeltaker:

  • Være oppdatert mht revisjoner som har funnet sted i BVN
  • Være ajour med erfaringer fra opplæringen innenfor de enkelte moduler
  • Være oppdatert mht nytt/endret regelverk, forskrifter etc
  • Ha fått forståelse for de vanligste skader i våtrom og utviklingen av disse Ha blitt oppdatert mht nye materialer og metoder for bruk i våtrom
  • Ha blitt oppdatert mht problemstillinger og forbedringer innenfor de ulike fagområdene

 

Kursomfang
Kurset (klasseromsversjon) har en varighet på inntil 7 timer i følge BVNs kursplan. Timetallet kommer imidlertid an på hvilken modell som er benyttet (tradisjonell klasseundervisning eller digitalt klasserom). Gjennomført kurs er FFV sitt krav for å få godkjenningsbeviset oppdatert. 

Påmelding:
Påmeldingsskjema
Fyll ut ut send inn til oss på mail smbu@smbu.no eller faks nr 22695101

 

Priser

Kurspris kr 1300,-
Avgift oppdatering FFV kr 550,-

SMB Utvikling AS, Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo.
Telefon: 22 69 51 00 - Mobil: +47 91350483 - E-post: smbu@smbu.no