Referanseprosjekter

Vi er stolte av å ha fornøyde kunder som benyttes som referanse for det vi kan tilby:

NAV:

 • Kurs knyttet til opplæring av innsatte på Ila, Oslo kretsfengsel, Ullersmo og Krogsrud

Siemens Installasjon (2004 - 2009):

 • Lederkurs for ledere i produksjon
 • Coaching på arbeidsplassen
 • Foredragsvirksomhet - Prestasjonsutvikling på arbeidsplassen

 NELFO:

 • Bas- og prosjektlederkurs
 • Fastelektriker
 • Foredragsvirksomhet - Prestasjonsutvikling på arbeidsplassen

 URMI (Utdanningsrådet for møbel og treindustrien - i dag innlemmet i Norsk Industri):

 • Kurs og læremiddelpakker både for fagoperatørnivå og teknisk fagskole nivå

 Teknologibedriftenes Landsforening (TBL), senere Norsk Industri:

 • Bransjelære
 • Materiallære
 • Gradørfaget, herunder mønsterkonstruksjon
 • Industrisøm: Søm, pressing, maskinlære, tegning og fargelære
 • Trikotasje
 • Garnfremstilling og spinning frem til fagbrev samt etterutdanning i samarbeid med universitetene i Leeds og Huddersfield
 • Farging, trykking og etterbehandling frem til fagbrev
 • Etterutdanning innen farging og tekstilforedling - 2 kurs hvorav ett kurs i samarbeid med leverandører av kjemikalier i Tyskland og Sveits.
 • Fiskeredskaper: Trål, not og tau og tauproduksjon
 • Veving frem til fagbrev
 • Etterutdanning innen veving
 • Industriell skotøyproduksjon frem til fagbrev
 • Etterutdanningskurs innen industriell skotøyproduksjon for ansatte i bedriftene

Andre:

 •  VOX-prosjektet: "På nett med vett, 2003"
 • VOX prosjektet "Utvikling og gjennomføring av kompetansetiltak med fjernundervisning som metode for TEKO-industrien, 1999".

SMB Utvikling AS, Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo.
Telefon: 22 69 51 00 - Mobil: +47 91350483 - E-post: smbu@smbu.no