Veien til våtromssertifikat - Grunnmodul og Fagmodul (Modul A)

Målgruppe
Personer med svennebrev / fagbrev eller med praksis som kan godkjennes av yrkesopplæringsnemdene for oppmelding til fag/svenneprøve innenfor fagene betong - og murer, byggtapetserer, maler, taktekker, rørlegger, elektro, tømrer og blikkenslager.

Forkunnskaper
Ingen spesielle ut over det som fremgår av Målgruppe over.

Målet med kurset
Etter gjennomført modul skal deltakerne kunne

 • Kunne bruke BVN i praktisk arbeid (via internett på mobil/nettbrett eller pc)
 • Ha fått forståelse av hvor viktig det er med tverrfaglig samarbeid ved oppbygging av våtrom.
 • Vite hvilke krav BVN stiller til planlegging og prosjektering.
 • Kjenne til hvilke krav BVN stiller vedrørende koordinering av aktørene.
 • På overordnet nivå og detaljnivå kjenne til hvilke krav BVN stiller til ulike fag mht utførelse.
 • Kjenne til hvilke krav BVN stiller til ulike installasjoner.
 • Vite hvilke godkjenningsordninger som er sentrale i forbindelse med våtrom
 • Vite hvilke krav BVN stiller til kontroll generelt og fukt spesielt
 • Ha kunnskaper om de bladene i BVN som omhandler det aktuelle faget
 • Kunne redegøre for og utføre de kravene som stilles i det aktuelle faget
 • Kunne utarbeide egne sjekklister og nødvendig dokumentasjon innenfor eget fagområdeInnhold
Grunnleggende innføring i BVN Hvem stiller krav? Krav til planlegging - Krav til konstruksjoner og  installasjoner - Valg av materialer og utstyr - Krav til og innhold i kontrollrutiner / -skjemaer - Kvalitetsikrinmg egne arbeider som utførende

Varighet
Grunnmodulen og Fagmodulen gjennomføres på ulike måter i henhold til BVN 12.100 pkt 2 / 32. Enten som ren klasseundervisning eller kvelds- eller helgeundervisning etter nærmere avtale. Det skal  løses en e-lærings quiz basert modul (likner på eksamensoppgaven som er elektronisk hjemmebasert multiple choice oppgave) som forberedelse til eksamen. 

 

Et alternativt undervisningsopplegg er å gjennomføre modulene med digitalt  klasserom, dersom det viser seg mest hensiktsmessig for deg / bedriften. Digital klasseundervisning kan være 1:1 eller gruppebasert (bedriftsinterne opplegg eller for kjeder som ønsker å tilby dette til sine medlemmer).

Ta kontakt for skreddersøm av slik eoppplegg der vi kan finne de beste løsningene i forhold til jobbsituasjonen.Pris for kurset og avgifter til FFV

Kursavgift kombinasjon Grunnmodul og Modul A: kr 3750,-

Eksamensavgift FFV:

Avgift Grunnmodul FFV:

kr 1050,-

kr   750,-

Totalt (Eksl.Våtromsnormen) kr 5550,-

 

NB! Alle kursdeltakere MÅ ha bestilt våtromsnormen (BVN) selv før kurset starter, og fått tildet brukernavn og passord (for BVN på internett) . Dette er et krav FFV har satt for å kunne delta på kurs.

For å få introduksjonsrabatten kan du benytte følgende lenke :

BVN bestilling med rabatt

 

Deltaker må disponere egen pc (laptop, nettbrett eller benytte mobiltelefon for å logge deg inn på våtromsnormen under selve kurset.

Dokumentasjon etter endt gjennomføring av modulene

Gjennomført grunnmodul og fagmodul gir rett til deltakerbevis. Ved bestått eksamen i Fagmodul utsteder Fagrådet for våtrom et sertifikat med påskrift "Sertifisert fagarbeider".

 

Eksamen

Eksamen gjennomføres elektronisk med 30 spørsmål hvordav 70% av oppgavesvarene må være korrekt for å bestå eksamen. Spørsmålene er basert på multiple choice hvor ett eller flere valg kan være korrekt svar på oppgaven.

Eksamen gjennomføres "hjemmebasert" (7 dagers åpningstid for Modul A med 2 timer aktiv innlogging totalt i eksamensrommet).  Ved bestått eksamen utsteder Fagrådet for Våtrom sertifikat for utførende håndverkere.

Flere detaljer om gjennomføring av eksamen informeres om på kurset.

 

Ta kontakt pr epost   Påmelding

 

 


SMB Utvikling AS, Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo.
Telefon: 22 69 51 00 - Mobil: +47 91350483 - E-post: smbu@smbu.no