SMB Utvikling A/S

SMB Utvikling AS er en bedrift med spisskompetanse på gjennomføring og utvikling av ulike typer kurs. Vi har dessuten spisskompetanse på e-læring med mer enn 40 års erfaring med fjernundervisning.

 

digiklasse

 

I en årrekke har vi samarbeidet med og gjennomført tradisjonelle kurs for blant annet NELFO, Siemens og Norsk Industri.

I tillegg til utvikling av kurs for bedrifter og organisasjoner gjennomfører vi vår egen kursportefølje.  I samarbeid med FFV (Fagrådet for Våtrom) tilbyr vi sertifisering av våtromsarbeidere og faglige ledere av våtrom. Vi har siden denne utdanningen startet i 1996 vært en ledende aktør på kurssiden for nettopp denne type tilleggsutdanning.

Disse kursene er nå også tilrettelagt for digitalt klasserom på bestilling -  fra 1:1 løsning til bedriftsinterne eller kjederelaterte oppdragsgivere. Ta kontakt for skreddersøm for slike oppdrag.

Fra 2012 har vi sett behovet for å tilby både profesjonelle utbyggere og sluttbruker (forbrukerkunden) tilbud om hjelp i forbindelse med bygging av våtrom. Det gjelder alt fra råd om planlegging til oppfølging underveis i prosjektet. Vår oppgave er da å påpeke forhold som ikke er i samsvar med avtalte forhold inn mot BVN (våtromsnormen) eller PBL (Plan og bygningsloven med forskrifter) som er vårt fagområde. Det innebærer også at krav stilt i teknisk forskrift TEK skal være oppfylt som minstekrav i forbindelse med våtromsarbeidene. Vår veiledning og oppfølging kan vise seg å være en svært godt anvendt investering.

"Coaching på arbeidsplassen" er et resultat av mange års samarbeid med og gjennomføring av kurs for prosjektledere og andre mellomledere (baser / anleggsledere) i elektrobedrifter tilknyttet NELFO. I de senere år har vi gjort tilsvarende oppdrag for prosjektledere på store og prestisjetunge oppdrag innen olje og gassindustrien. Blant oppdragsgiverne er Siemens og Kongsberggruppen.

Vi utfører veiledning og utvikling av medarbeidere etter prinsipper som er mye benyttet innen toppidretten. Vår coaching (veiledning) skal føre til direkte avkastning for bedriften.

 


SMB Utvikling AS, Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo.
Telefon: 22 69 51 00 - Mobil: +47 91350483 - E-post: smbu@smbu.no